Vad?

eParlamentet är ett virtuella parlament utanför riksdag och Europaparlamentet.

eParlamentet uppmuntrar medborgarna att på daglig basis delta i de politiska frågor som är av betydelse för dem och inte bara avge sin röst vart fjärde år.

eParlamentet är den enda plattform som omfattar alla former av modern demokrati: representativ–, deltagande– och direktdemokrati.

Alla eParlamentets tjänster är elektroniska — inget papper, för miljöns skull. Denna allomfattande plattform kommer snart.

Varför?

Hur?

eParlamentet anser att diskriminering är den främsta orsaken till sociala problem av i dag. Därför ger eParlamentet en omodererad och inkluderande online-plattform för debatt och överläggning, för att vinna medborgarnas konsensus, innan riksdag och Europaparlament röstar. De offentliga dagordningarna, från Riksdagen och Europaparlamentet kommer att förvärvas enligt offentlighetsprincipen (rätten till offentlig information lag). Resultaten av folkets omröstningar kommer sen att vidarebefordras till både riksdag och Europaparlamentet, före parlamentens beslut.